Nederland stemde.

KortLevens verhalen en andere dierenvertellingen.

Ik wandel door de straten van mijn geboortestad. Schichtig. Onzeker. Met moeite probeer ik de kin hoog te houden en de schouders recht. Mijn pas is snel. Ik word met valse fijn geknepen ogen aangestaard.  Ik voel mijn eigen adem terugkaatsen via de stof van mijn burka. Ik probeer de juichende menigte te ontwijken door een zijstraat te nemen. Maar iemand schreeuwt: daar gaat zo’n uitvreter! Daar gaat zo’n wijf die geen “kopvoddentax” wil betalen! Ze vormen een kring en nemen dreigend een steen in de hand. Weg met die burka of we stenigen je! Gilt een vrouw met blond opgestoken haar en waterblauwe ogen. Haar hoge hakken wiebelen van opwinding. De menigte grijpt elkaar vast om de middel. De kring wordt kleiner en steviger. Als een worst zonder loodje. Ik sta zonder te bewegen. De worst siddert. Langzaam gaan mijn handen naar de onderkant van de stof en begin mijn burka op te rollen. De worst moedigt mij aan door te schreeuwen dat het sneller moet. Ik neem de tijd. Als de stof tot schouderhoogte is opgerold deinst de worst terug en valt in plakjes uiteen. Stenen vallen  uit handen die voor de mond geslagen worden. Maar anderen halen hun schouders op met zo’n reactie: het zal mij een worst zijn. Ze druipen af en terwijl ik in stilte mijn burka opvouw zet ik de gele ster op het rever van mijn jas nog even recht.

Mijn wekker sleurt mij uit mijn droom. Ik trek de dekbedhoes, die diende als sluier tegen de schaamte, van mijn hoofd. Zo krijg ik weer adem. Mijn gedachten dwalen af naar de schaamte die ik voelde na het stemgedrag in Hongarije.

Er is inderdaad geen vergelijk met de jodenvervolging. Daar hebben de stemmers op de PVV helemaal gelijk in. Want als Jood droeg je een ster, zodat iedereen wist wie en wat je was. En als moslim is het maar beter om op te gaan in de éénheidsworst van Nederlandse maatschappij, zodat niemand weet wie of wat je bent.

Mip

17 thoughts on “Nederland stemde.

 1. Ach Miep, ik heb niet de pretentie dat ik precies weet wat er in mensen omgaat, maar ik geloof ook niet dat zoveel mensen op de PVV hebben gestemd vanwege een afkeer van de islamitische medemens.

  Zelf ben ik maar weer trouw gebleven aan het stemgedrag dat ik alweer sinds mijn 18-de vertoon. Dat was toen PSP en PPR en dat is nu GroenLinks. Toch bespeur ook ik bij mijzelf zo langzaam maar zeker een enorme weerzin tegen “de overheid”, de bijbehorende krankzinnige bureaucratie, stupide regeltjes en “luizige” bureau-ambtenaren. Deze weerzin uit zich bij veel mensen door het uitbrengen van een stem op de PVV. Dat mag je niet deze mensen aanrekenen, maar dat moet je “de politiek” aanrekenen. Deze mensen hebben immers deze situatie laten ontstaan. Een paar jaar geleden vertaalde de maatschappelijke onvrede zich nog door een stem op de SP en nu is dat door een stem op de PVV, beide partijen behoren tot de uitersten van het politieke spectrum.

  Deze afkeer van de overheid vertaalt zich ook door een stem op de VVD. Het is immers het doorgeslagen marktdenken als uitvloeisel van het liberalisme dat ons zowel economisch als ook op het gebied van milieu aan de rand van de afgrond heeft gebracht. Het is een illusie dat een partij die de stroming vertegenwoordigt van dit denken nu ook de oplossingen zal brengen voor de problemen die juist door dit denken ontstaan zijn. Het is dan ook niet het liberale gedachtengoed dat kiezers ertoe gebracht heeft hun stem op de VVD uit te brengen, maar er spelen andere motieven een rol. De VVD roept een beeld op dat het zal gaan bezuinigen op het ambtelijk apparaat en dat het geen geld meer wil uitgeven aan andere “opvreters” en “profiteurs”. Men krijgt daarmee de sympathie van hardwerkende Nederlanders die met eindeloos ploeteren nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Voor deze mensen is de overheid geen partner, maar een opponent die bestreden moet worden. De PvdA roept wel dat iedereen meetelt, maar ondertussen is men de menselijke maat in bijv. zorg en onderwijs totaal vergeten. Juist dat gevoel voor de overheid niet echt mee te tellen brengt mensen ertoe hun stem uit te brengen op een partij zoals de PVV. Wees dus niet boos op de mensen die deze keuze maken, maar richt je verontwaardiging op die mensen die het zover hebben laten komen.

  Het geloof speelt (gelukkig!) helemaal niet zo´n belangrijke rol in de Nederlandse politiek. Hoeveel mohammedanen zullen hun stem hebben uitgebracht op een partij die wordt geleid door de jood Job Cohen? Denk je nu echt dat alle CDA-stemmers hun keuze maken op die partij vanwege hun zogenaamde christelijke beginselen of vanwege hun standpunt over de hypotheekrenteaftrek? Akkoord, er stemmen een paar fundamentalisten op de SGP en de Christenunie, maar deze fundamentalisten houden er net zulke werelvreemde ideeën op na als de fundamentalisten die een onderdeel vormen van de islam. Het CDA is in ieder geval – in tegenstelling tot wat men met de naamgeving probeert aan te duiden – geen christelijke partij. Het geloof dient bij deze partij slechts als een facade; het is dan ook meer een centrumdemocratische partij die door een positie in het midden een machtspositie probeert te verwerven en daarmee als baantjesmachine werkt. Afijn, Nederland heeft gestemd, de kiezer heeft gesproken en het is nu voor ons – als toeschouwers – een kwestie van bekijken of er lessen zijn geleerd. Er zijn redenen tot zorg, maar geen redenen tot slapeloosheid en zeker niet allerlei “nachtmerries”.

 2. Dank u wel, prof. Vreugdenhil, voor dit heldere betoog! En Mip bedankt voor de aanleiding, die horror-nachtmerrie.
  Ook ik stemde, sinds ik mag stemmen, op wat ik toen een P-partij noemde: meestal PSP, soms PPR en een enkele keer ‘strategisch’ PvdA. P-partijen stem ik niet meer, dat is nu ook Groen Links geworden. Laten we hopen dat PaarsPlus lukt.

 3. Een korte reactie: Geert heeft zijn “breekpunt” een nacht na zijn winst al laten vallen, zo geil is hij kennelijk op regeren. Dat wordt dus nog lachen.

 4. Politiek commentator zijn, zou je niet misstaan Leen. Goed verwoord. Prachtig en helder analytisch beschreven. Voorbij de nachtmerrie van Mip. Ja het is sip gesteld in NL!!!Maar burka’s, ppfffff daar gaat het toch allemaal niet om. Het hek is van de dam aan het gaan en dat gaat met een enorm tempo. Geertje met zijn tics (hij weet tijdens het praten nooit waar hij zijn tong moet laten, al gezien?? Dan weer in de wang gestoken, dan weer recht naar voren. Met veel wit schuim liggend als een deklaag op de tong-zou ie te weinig water drinken?-ach wat was ie blij gisteravond en wat wil hij graag er bij horen, maar hij krijgt nog een gevoelige tik te verduren. En hoezo liberalen en economische problemen. We hebben acht jaar dat bak ellende gehad. Van blijdschap heb ik de fles gepakt, toen hij de prachtige woorden sprak, dat hij er mee op zou houden. Hiephiep hoera. Met zijn boerka. Had hij er maar een aan gehad die acht jaar. Kan die kop niet meer verdragen. En dan nog zeggen dat hij het die acht jaar goed heeft gedaan. Op zouten naar de zilte kust van Zeeland en niet meer terugkeren. Dus voor mij waren de verkiezingsuitslagen een zeg. Die Wilders valt vanzelf weer om.

 5. Ik zou je graag geloven Leen, maar ben bang dat het niet zo is. Als ik de PVV stemmer op tv hoor, dan is het standaard anti multi culti wat ik hoor. En veel domheid, veel zuiders geklets van wij tegen zij…..bah. Wat dit moet worden. Katinka

 6. Natuurlijk is er veel “domheid” vanuit ons mensbeeld en goed geschoolde perspectief. Vergeet echter niet dat er ook goed geschoolde mensen zijn die deze “domheid” weten te bespelen. Dat is van alle tijden en alle culturen. Deze “domheid” is immers niet gebonden aan een bepaalde cultuur, religie, politieke overtuiging, tijdsgewricht of wat dan ook, maar is standaard in “de mens” aanwezig. Dat alles is voer voor psychologen en sociologen.

  Er zijn tal van voorbeelden in de geschiedenis van gebeurtenissen waarbij mensen zich op sleeptouw lieten nemen door lieden die hen een bepaald perspectief schetsten welke uiteindelijk slechts een desillusie bleek te zijn. Er zijn echter ook voorbeelden van mensen die echt konden inspireren en motiveren (Ghandi, Mandela, wellicht Obama). Ofschoon de kleitabletten om elkaar te informeren inmiddels vervangen zijn door het internet is er nog steeds weinig verschil in “de mens” toen en “de mens” nu. We dansen dan misschien niet meer mee om een totempaal, maar we swingen nu wel bij een leuk Youtube-filmpje. De medicijnman van nu houdt ons wat langer in leven, maar dat leven is nog steeds gevuld met dezelfde emoties en zorgen van “de mens” van 5.000 jaar geleden, te weten behoefte aan consumptie, bezit, een bepaalde maatschappelijke positie, etc. en is dus daarop ook aanspreekbaar. Ook “de mens” van nu kan zich bedreigd voelen.

  Het was Churchill die ooit zei dat de democratie de minst slechte staatsvorm is. Inherent daaraan is dat in een democratie er mensen kunnen opstaan die heel opportunistisch en calculerend allerlei negatieve gevoelens kunnen bespelen. Een Berlusconi in Italië en een Bouterse in Suriname kunnen op die manier aan de macht komen. In Nederland krijgt Wilders slechts een kans omdat er geen moreel tegenwicht is. Balkenende heeft altijd de mond vol gehad over “waarden & normen”, “respect & fatsoen” en “betrokkenheid & betrouwbaarheid”, maar uiteindelijk bleek het slechts een facade te zijn om het morele niks van bestuurlijk Nederland vrij spel te geven. In het kielzog van Balkenende grepen de baantjesjagers hun kans, konden allerlei blaaskaken ongestraft met platvloers winstbejag hun zakken vullen en rommelde Jack de Vries wat met zijn vrouwelijke adjudant. Uiteindelijk zou de hypocrisie, de huichelachtigheid en de achterbaksheid worden doorgeprikt. Wilders biedt daarbij geen echt alternatief en feitelijk de conservatieve stroming binnen de VVD ook niet. Het tekent dan ook het gebrek aan bezielend en overtuigend leiderschap bij de andere partijen dat PVV en VVD (samen 55 zetels!) zo dominant konden worden in het huidige politieke landschap van Nederland. Een ander signaal is het lage opkomstpercentage. Nauwelijks driekwart van het aantal stemgerechtigden heeft de moeite genomen om een stem uit te brengen. Als 25 % van de kiezers thuisblijft, 20 % op de VVD stemt en 15 % op de PVV stemt, is dit niet alleen een duidelijk teken van een groot maatschappelijk ongenoegen, maar geeft het ook het communicatieve onvermogen aan van de progressieve partijen om dit op een positieve manier te vertalen. Voorts laat het zien hoe weinig steun en vertrouwen er is voor en in “de overheid”. De PvdA kent daarbij nog de beperking dat men bestuurlijk medeverantwoordelijk is voor de ontstane situatie.

  Voorts wil ik nog even kwijt dat “domheid” ook zijn gelukzalige momenten kent. Wat lijkt het mij heerlijk om alle intellectuele distantie te laten varen en onbezorgd naar SBS 6 te kijken, heerlijk op te gaan in de euforie over het voetbal, wat mee te leuteren over die schandalige Joran van der Sloot, blij te zijn met Yolanthe en ongenuanceerd schande te spreken over de streken van Dirk Scheringa (u kent hem toch nog wel?). Al mijn principes en idealen hebben me slechts een hoop problemen opgeleverd en een bepaald intellectueel niveau betekent soms een extra ballast (http://www.pietpaaltjens.nl/gedichten/zaligzijndearmenvangeest.html).

 7. Klopt als een bus, soms is dom zijn heerlijk. Toen ik studeerde en later in mijn mooie verantwoordelijke banen keek ik weleens verlekkerd naar “dommerds” die heerlijk zaten te niksen en te kletsen over sukkels en uitslovers zoals ik. Dank voor je wijze bijdragen! drs.K

 8. Ach, wat heet “wijs”? Dit wonderkind van 55 is ook weer niet zo bijdehand dat hij zich nog nooit heeft laten besodemieteren. Een goede scholing, vakmanschap, ondernemerschap, etc. zijn geen relevante factoren om zich te kunnen handhaven. Ik ben immers weggespeeld door lieden die zich niet storen aan wetten, regels, voorschriften en bepalingen en daarvoor ook de gelegenheid kregen door onze overheid. Daardoor wordt ik door mijn omgeving ook aangezien als iemand die niet goed bij zijn hoofd is door juist wel binnen de wettelijke kaders te willen blijven, door vertrouwen te hebben in de overheid en door mij als een partner op te stellen van die overheid bij een gebiedsontwikkelingsproces. Een coöperatieve en constructieve opstelling in het maatschappelijk leven is geen garantie op maatschappelijk succes. Om daarmee weer terug te keren naar “de politiek”: ik kan mij levendig voorstellen dat er mensen zijn die uit pure frustratie op de PVV hebben gestemd. Dat mag men niet die mensen verwijten, maar dat moet “de politiek” zichzelf aanrekenen.

 9. `zuiders geklets` ??.
  Katinka , met dit soort uitlatingen beweeg je toch wel erg in de richting van de PVV .
  Kortzichtig en generaliserend !

  groetjes ,
  een voormalig Nederlands zuiderling die GEEN PVV aanhanger is.

  • Dag Paul,
   dat was niet de bedoeling, ik baseer me op het nieuws waaruit bleek waar de PVV de grote winst vandaan haalde en het CDA het grote verlies.
   Katinka

 10. Alle theorieën op een stokje: Veel mensen worden volgens mij in Nederland, maar ook elders, de laatste jaren steeds meer geterroriseerd door Angst (de existentiële angst die de mens als soort eigen is, maar soms door bv. crisisomstandigheden in verhoogde mate de kop op steekt) en sommige lieden spelen daar op in, maken er gebruik/misbruik van ten behoeve van hun eigen behoefte aan macht. Die mensen vind ik potentieel gevaarlijk en de massa die ze achter zich kunnen krijgen is dat (vaak) ook.
  Waakzaam zijn, onze kop uit het zand halen, proberen tegengas te geven, zodat we later nooit kunnen zeggen:…. hadden we maar…..Ons inderdaad laten inspireren door de niet-Angstigen zoals Ghandi en Mandela, anderen om ons heen zich veilig laten voelen, dat is, vrees ik, het enige wat we kunnen doen. In ieder geval probeer ik er zo mee om te gaan. En af en toe tussendoor het hoofd leeg maken is daarbij een noodzaak, anders hou je het niet vol.

 11. Dit wonderkind van 55 kwam op zijn 21-ste van de Hogere Landbouwschool. Ik was nog jong, dus het was verleidelijk om er nog een studie achteraan te doen. Ik popelde echter om het boerenvak in te gaan en dat was iets dat toen velen in mijn omgeving jammer vonden van mijn opleiding en capaciteiten (“zo´n bijdehandje moest toch meer kunnen!”). Het zij zo: ik zie het leven niet als een ladder waarbij men de hoogste sport moet zien te bereiken, maar als een pad dat met verwondering moet worden afgelegd en als ontdekkingsreis beleefd moet worden. In het boerenvak wordt je heel erg geconfronteerd met de essentie van het leven en ik wilde dat ondergaan. Het voert te ver om daar nu erg over uit te wijden. Het betekende echter ook dat je in deze primaire sector veel te maken had met mensen die niet goed geschoold waren, dagelijks (zware) fysieke arbeid verrichten en hun “gewone” dagelijkse zorgen hadden. Voor hen was “de overheid” alleen maar lastig & vervelend. Ik hoefde met hen geen discussie aan te gaan over de laatste film van Woody Allen, het nieuwste boek van Anton Grunberg en zeker niet over mogelijke oplossingen voor sociaal-economische problemen in Nederland. Terwijl ik me bij allerlei kwesties afvraag hoe iets werkt, waarom iets (zo) gebeurt en bezig ben met verklaringen, oorzaken en mogelijke gevolgen, zijn er nu eenmaal ook altijd mensen die dat niet doen. Die hebben een ander soort nieuwsgierigheid en die veroordeel ik niet. Ik veroordeel dus ook niet iemand die voor de PVV kiest. Zojuist werd ik uitgenodigd om op Facebook lid te worden van de groep “We apologize for the 1,5 million dutch people that voted for Geert Wilders”. Dat doe ik dus niet. Het is juist een blamage voor de politieke machthebbers van de afgelopen jaren dat dit is gebeurd en mogelijk gemaakt. Bij een toenemende individualisering, een doorgeslagen marktwerking en een krankzinnige consumptiedrift zullen steeds meer mensen in onze samenleving zich verloren voelen en bestaat dus het risico dat men zich gefrustreerd en wel op sleeptouw laat nemen door politici die bepaalde negatieve sentimenten kunnen bespelen. Ik veroordeel deze kiezers niet, ik veroordeel de politici die het zo ver hebben laten komen.

 12. Ik veroordeel deze kiezers wel, hoe slim je ook bent, je bent volgens mij echt niet slim als je dan toch op de PVV stemt, al is het maar om tegen de huidige politiek te stemmen.
  Ik heb PvdD gestemd. Weg met de menselijke overheersing en op naar meer rechten voor de dieren om ons heen :D.
  Ik stem ook tegen de huidige politiek maar dan op de ‘Gandhi’ manier…

 13. Beste DRS.

  Ik dacht, dat wij in Nederland een stemrecht hebben, zonder dat je aan iets of iemand verantwoording bent verschuldigd wat je met dat stemrecht doet.

  Al eeuwenlang gaat het in kerken van welke signatuur ook er zo aan toe.

  Gewogen worden en te licht bevonden.

  Sinds wanneer kent één mens de motieven van 1,5 miljoen
  PVV stemmers?

  Misschien mag ik u een tip geven?

  Kijk dan naar het programma Buitenhof van afgelopen zondag.

  Daarin krijgt u een prachtig genuanceerd beeld van onze Nederlandse samenleving.

  Cockie.

 14. Lieve Miep,

  Ook ik deel je angsten voor een intolerante samenleving, en in jouw geval tegenover vrouwen met bourka’s. Dat van jouw is gelukkig nog een droom. Maar ik neem aan, dat jij je ook zorgen maakt over de intolerantie van met name moslimjongeren in de grote steden ten opzichte van transseksuelen, lesbo’s en homo’s en helaas is dat allang niet meer een droom, maar werkelijkheid. Juist deze dagen is er veel discussie in zowel de gesproken als geschreven pers over het wegpesten van een homopaar uit Utrecht. En dat dit niet de eerste keer is, wordt bevestigd uit de vele voorbeelden. En dit gebeurt niet alleen bij mensen, die jij en ik niet eens kennen, maar ook in onze eigen familiekring. Ook een van de homoseksuele zonen van gezamenlijk familielid is enige tijd terug, samen met zijn partner uit huis gepest.

  Ook zou ik je uitgebreid kunnen vertellen over vrienden met een kleine juwelierszaak, die de afgelopen jaren twee keer zijn overvallen door noordafrikanen of over mijn ex-compagnon, bij wie in zaak afgelopen november nog is ingebroken en waarbij de politie na het bekijken van de camerabeelden direct wist te vertellen, dat het gaat om een marokaanse bende of over een goede vriend van mij, die buschauffeur was (met pensioen) en die de laatste jaren bij groepen jonge mannen in Rotterdam echt niet meer durfde te vragen om een geldig vervoersbewijs.

  Ja, ik ben het eens met jouw angst, maar vraag je ook eens af, waar die intolerantie door wordt gevoed.

  Groeten,

  Koos

 15. Ik ben helemaal niet religieus, maar soms kan een dominee ook wel eens verstandige dingen zeggen. De duitse dominee Martin Niemöller ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Niem%C3%B6ller ) is dus dit mooie gedicht (in het nederlands vertaald):

  Toen de nazi’s de communisten arresteerden heb ik gezwegen;
  Ik was immers geen communist.

  Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten heb ik gezwegen;
  Ik was immers geen sociaaldemocraat.

  Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen;
  Ik was immers geen syndicalist.

  Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;
  Ik was immers geen Jood.

  Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;
  Ik was immers geen katholiek.

  Toen ze mij kwamen halen
  …was er niemand meer die nog kon protesteren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s